Računarsko obrazovanje i informacijske tehnologije (CEIT)

Studijski program Računarsko obrazovanje i informacijske tehnologije (CEIT) izučava oblasti nekoliko naučnih disciplina kao što su informatika, komunikologija, pedagogija, psihologija itd. 

Cilj Programa je podučiti studente vještinama primjene savremene tehnike i tehnologije u poboljšanju efikasnosti obrazovnih procesa na svim nivoima obrazovanja. Ovaj program osposobljava studente za izvršavanje zadataka na polju dizajniranja i administriranja obrazovnih računarskih softwera i platformi.

Diplomanti studijskog programa Računarsko obrazovanje i informacijske tehnologije (CEIT)  će biti sposobni rješavati kompleksne praktične probleme iz oblasti informatike, predstaviti složene informatičke koncepte, te povezati teorijska i praktična znanja  iz oblasti informatike, pedagogije, psihologije i drugih relevantnih disciplina.

Fakultet nudi napredni interdisciplinarni pristup nastavi, učenju, istraživanju i praksi.

Otvaranje programa Računarsko obrazovanje i informacijske tehnologije (CEIT) doprinosi jačanju bh. obrazovnog sistema, te povezivanju domaćih kadrova sa internacionalnim na svim poljima obrazovanja.

Mogućnosti zapošljavanja

Završetkom studija diplomanti će steći znanja na polju analize, dizajna i administriranja savremenih softwerskih platformi.

Diplomanti koji odluče da odmah traže posao, posjedovat će neophodna znanja i kompetencije za pristup državnim, javnim ili privatnim školama i ustanovama, industrijskom ili istraživačkom sektoru. Nakon sticanja diplome studenti su spremni za karijeru stručnjaka iz oblasti informatike i obrazovnih tehnologija.

Jedna od ključnih prednosti studija je da se nastava na Edukacijskom fakultetu održava na engleskom jeziku, što će pomoći diplomantima da budu kompetitivni kako na lokalnom tako i na internacionalnom nivou.